# سبکهای_گل_ارایی

کلاس گل ارایی

اموزش عملی ونظری سبکهای گل ارایی باگلهای طبیعی برای اولین باردرایران دردانشگاه ازاد اسلامی واحدخوراسگان(اصفهان) مرکز توسعه وفن اورری + چرابیکار  قابل توجه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 294 بازدید

اموزش گل ارایی

              بعد از یک وقفه 2 ساله مجددا اموزش دورهای گل             ارایی اغازشد شروع ثبت نام از 31 مردادماه94             شروع کلاسهااز15شهریورماه.باتوجه به ظرفیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید