اموزش عملی ونظری سبکهای گل ارایی باگلهای طبیعی برای اولین باردرایران دردانشگاه ازاد اسلامی واحدخوراسگان(اصفهان) مرکز توسعه وفن اورری

+ چرابیکار 

قابل توجه علاقمندان :پس از دوسال وقفه دوره جدید گل ارایی اغازشد

 

انواع روشهای گل ارایی

شما میتوانید بایادگیری دوره های گل ارایی باقیمت استثنایی وسرمایه جزیی درامدی سرشار بدست اورید.

باتوجه به محدودیت شرکت کننده علاقمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند

باواحدتوسعه وفن اوری دانشگاه ازاد واحدخوراسگان ویاباشماره تلفن٠٩١٣٣١٧٩٧٨٧تماس گیرند.

شروع ثبت نام دوره  جدید 31/5/1394وشروع کلاسها15/6/1394

این دوره ها درسه قسمت١- مقدماتی ٢-تکمیلی ٣-بیشرفته ارایه میگردد