این دوره ها باقیمت استثنایی شامل سه قسمت میباشد.

 گل دست عروس

1-  گل ارایی مقدماتی.

 

2-  گل ارایی مدرن.

 

 

3-  گل ارایی پیشرفته و تکمیلی.

این دوره هادرمجموع شامل کلیه فنون گل ارایی  اموزش سبکهای کلاسیک وسبکهای مدرن درساخت سبدهای گل وتابلو وتاجگل وساخت دسته گل عروس وتزیین ماشین عروس بامتدهای شرقی واروپایی .تزیین مجالس وسفره عقدوهرانچه که درموردگل ارایی باشد رافرامیگیرید.

فرصت رااز دست ندهید.تلفن تماس09133179787

شروع ثبت نام دوره جدید31/5/1394

شروع دوره جدید15/6/1394